Izjava o pravima

Poštovani posetioče!

Korišćenje onlajn prodavnice DEKORTREND (http://www.dekortrend.rs/) podrazumeva istovremeno prihvatanje navedenih uslova. Molimo, da pre naručivanja proizvoda ovo pažljivo pročitate!

 

1.Opšte odredbe

1.1. Vlasnik i korisnik onlajn prodavnice http://www.dekortrend.rs/ je
- Aqualing Srbija doo
- Sedište: 11060 Palilula-Beograd, Dragoslava Srejovića 1b
- Poreski broj: 103803761
- Matični broj: 20017490

1.2. U onlajn prodavnici može bilo koji korisnik da naruči robu, koji
- poseduje važeću registraciju;
- prihvati navode iz izjave o pravima.

1.3. Prodavac, pored onlajn prodaje, raspolaže i stalnim prodajnim mestom, gde se - u radno vreme - mogu razgledati proizvodi koji se kupuju u onlajn prodavnici i ujedno mogu i kupiti, ako ih ima na zalihama u skladištu.

Adresa sedišta: 11060 Palilula-Beograd, Dragoslava Srejovića 1b.

2. Proizvodi koji se nude na prodaju

2.1. Ako kod nekog proizvoda nije naveden njegov rok upotrebe ili garantni rok, za isto se telefonom raspitajte kod naše korisničke službe. Prava u vezi sa rokom upotrebe ili garantnim rokom se ostvaruju samo lično, u sedištu Prodavca, uz stavljanje na uvid originalnih isprava (račun, garantni list), u radno vreme.

2.2. Opis proizvoda i njegovo prikazivanje na ekranu sadrži one osnovne informacije koje su, na osnovu iskustva, dovoljne za donošenje odluke o kupovini, za uporedjivanje pojedinih proizvoda. Naša je namera da prilikom opisa proizvoda pružimo sve potrebne tehničke informacije o proizvodu, koji će odrediti namenu njegove upotrebe i bitno uticati na njegovu upotrebljivost. I pored učinjenog napora za informisanjem, opis prikazanih proizvoda ne može se smatrati potpunom informacijom. Može da se dogodi da su pre kupovine potrebne i dodatne informacije o proizvodu, do koje se može doći telefonom, preko naše korisničke službe ili lično, u poslovnom sedištu Prodavca.

2.3. Cene navedene u web prodavnici su iskazane u bruto iznosu, sa porezom na dodatu vrednost, međutim bez troškova isporuke. O cenama prevoza pogledajte poglavlje pod nazivom Troškovi dostave.

3. Kupovina

U onlajn prodavnici mogu da kupuju samo registrovani korisnici, i to nakon ulaska.

4. Plaćanje

4.1. U onlajn prodavnici možete da birate izmedju dva načina plaćanja:
- Uplatom u banci
- Plaćanja pouzećem

4.2 U slučaju plaćanja pouzećem, isplata protivvrednosti robe vrši se prilikom isporuke proizvoda i prijema od strane Kupca, i to u gotovini.

5. Isporuka

5.1. Isporuku na teritoriji cele države vrši Bex dostavna služba. Dostava se vrši isključivo radnim danima, u vremenu od 8:00 do 16:00 časova.

5.2. Rok isporuke zavisi od zaliha na skladištu i uglavnom iznosi 4-5 dana, međutim u slučaju da tražene robe nema na skladištu, Prodavac ne odgovara za prekoračenje datih okvirnih rokova isporuke.

5.3. Troškovi isporuke se obračunavaju zavisno od ukupne dimenzije i težine paketa (proizvoda koji se nalaze u korpi), a u slučaju specijalnih proizvoda, na osnovu pojedinačno utvrđenih troškova isporuke, automatski , onlajn putem.

5.4. Troškovi isporuke obuhvataju troškove pakovanja, odnosno ponovnog izlaska (narednog radnog dana), u slučaju neuspelog prvog dostavljanja.

5.5. Prilikom preuzimanja robe, Kupac je dužan da u prisustvu radnika dostave izvrši proveru stavki u paketu, jer se nakon preuzimanja paketa, u pogledu nedostatka pojedinih stavki u paketu, naknadne reklamacije ne prihvataju.

5.6. Pre isporuke neophodno je da se ista telefonski usaglasi. Nakon obrade porudžbine u našem sistemu, naš saradnik će se javiti na telefonski poziv. Ukoliko se ovaj uslov zbog krivice Kupca ne može ispuniti (pogrešan telefonski broj, nemogućnost uspostavljanja veze), nećemo biti u mogućnosti da isporučimo poručenu robu.

6. Pravo odustanka od kupovine

6.1. Kupac ima pravo da, u roku od 14 radnih dana po preuzimanju robe, bez obrazloženja, odustane od kupovine. U tom slučaju, Prodavac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj iznosa koji je na ime kupoprodajne cene platio Kupac, i to najkasnije u roku od 30 dana od odustanka, odnosno vraćanja neoštećene robe Prodavcu.

6.2. Troškove povraćaja neoštećene robe zbog odustanka od kupovine snosiće Kupac.

6.3. Prodavac je dužan da izvrši povraćaj celokupne kupoprodajne cene samo onda ako je Kupac robu vratio u neoštećenom stanju i omotu. Troškove zbog oštećenja ambalaže snosiće Kupac.

6.4. Prodavac ima pravo da traži naknadu štete zbog nenamenske upotrebe proizvoda.

7. Zaštita podataka

7.1. Za korišćenje usluga web prodavnice neophodno je evidentiranje osnovnih i zvaničnih podataka Kupca. U ovu svrhu služi registracija, bez koje nije dozvoljena kupovina u web prodavnici. Registracijom Kupac ne daje podatke, a Prodavac ne dolazi do podataka koji se tiču ličnih prava.

7.2. Prodavac će podatke Kupca arhivirati iz razloga realizacije porudžbine i radi kasnijeg dokazivanja uslova iste. Ove podatke će u svom dnevnom poslovanju koristiti isključivo u svrhu prodaje, i trećim licima ih neće ustupiti, osim ako:


a) se treće lice javlja kao podizvodač Prodavca u realizaciji porudžbine (špediteri). Tada međutim podizvodjači nemaju pravo da čuvaju, upotrebe, odnosno drugima proslede lične podatke koje su dobili od Prodavca.
b) ako ga na to ne obaveže pravni propis ili postupak pred organom vlasti.

7.3. Prodavac će, u cilju zaštite podataka Kupca, preduzeti sve mere koje se od njega racionalno mogu očekivati, kako sa aspekta fizičke, tako i elektronske bezbednosti. Prilikom rukovanja podacima postupiće u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka.

8. Ograničenje odgovornosti Prodavca

Naručivanje robe u onlajn robnoj kući http://www.dekortrend.rs/ pretpostavlja da Kupac poznaje i prihvata rad na Internetu, naročito sa aspekta njegovih tehničkih mogućnosti i pojavljivanja grešaka, kao i eventualne zlonamerne intervencije 3. lica. Prodavac postupa u dobroj veri, sa mogućim najvećim oprezom u radu, ali ni pod kakvim uslovima nije odgovoran za specijalne događaje koji proizilaze iz tehnološkog karaktera, ma iz kog razloga oni nastupili, i to:
- za bilo koji podatak koji je poslat ili primljen preko Interneta,
- za bilo kakvu funkcionalnu grešku u mreži Interneta, koja sprečava nesmetan rad web prodavnice i kupovinu,
- za bilo kakav kvar na bilo kom prijemniku u komunikacijskim linijama,
- za gubitak bilo kog pisma, a naročito bilo kog podatka,
- za neadekvatan rad bilo kog softvera,
- za bilo koju grešku u programu, abnormalan dogadjaj ili posledicu tehničke greške.
- Prodavac ni po kom osnovu ne odgovara ni za nikakvu direktnu ili indirektnu štetu, koja je usledila zbog pristupanja web prodavnici
- Kupac je odgovoran za zaštitu svog računara od virusa, odnosno zaštitu svojih podataka od upada u njegov računar.
- Prodavac se ne može pozvati na odgovornost ni u slučaju više sile ili u vezi sa bilo kojim događajem, sa kojima nije upravljao.
- Prodavac zadržava pravo da, bez obaveštavanja, u svako doba izvrši promene ili popravke, odnosno zatvori onlajn robnu kuću ili informacije objavljene preko nje delimično ili u celini skine. Prodavac takođe zadržava pravo na promenu, dopunu ili ukidanje cena svojih proizvoda i usluga, i to bez prethodne najave.
- Bilo koja promena stupa na snagu onog momenta kada se nađe onlajn na web prodavnici. Bilo koji učesnik koji se ne slaže sa izmenama pravila, mora da odustane od kupovine.
- Prodavac ne odgovara za tehničke greške u sadržaju web prodavnice (greške u pisanju), niti za pogrešno navedenu informaciju.
- Može se dogoditi da se u web prodavnici, nezavisno od volje i uticaja Prodavca, promeni ili objavi neželjeni sadržaj. Prodavac za ove promene, odnosno za objavljeni sadržaj, zbog rizika bezbednosti u tehnologiji Interneta, ne može da odgovara, mada će se potruditi da, u najkraćem mogućem roku po saznanju neželjenog dogadjaja, isti otkloni, odnosno da uspostavi prvobitno stanje.
- Prodavac se ne može pozvati na odgovornost za prevaru počinjenu bilo kom učesniku od strane trećeg lica.
- U slučaju da učesnik u bilo kojoj formi prekrši pravila, Prodavac ima tu slobodu da registraciju evidentira nevažećom, a Kupac nema pravo žalbe protiv te odluke.
- Kupac koristi onlajn robnu kuću isključivo na sopstvenu odgovornost.