Maksimalno osvetljenje

Maksimalno osvetljenje
kom / strana
SMD LED traka  5m - 5050 chip

SMD LED traka 5m - 5050 chip

DUŽINA SVETLEĆEG KABLA (M)
5

DUŽINA SVETLEĆEG KABLA (M)
5

Od 2 299,00 RSD